Judo throws - technique demonstration videos

This page describes the full set of 67 judo throws that form the Kodokan judo syllabus.

 

Dai-ikkyo (Set 1)

 

Deashi-barai

Hiza-guruma

Sasae-tsurikomi-ashi

Uki-goshi

Osoto-gari

O-goshi

Ouchi-gari

Seoi-nage

 


Dai-nikyo (Set 2)

 

Kosoto-gari

Kouchi-gari

Koshi-guruma

Tsurikomi-goshi

Okuri-ashi-harai

Tai-otoshi

Harai-goshi

Uchi-mata

 


Dai-sankyo (Set 3)

 

Kosoto-gake

Tsuri-goshi

Yoko-otoshi

Ashi-guruma

Hane-goshi

Harai-tsurikomi-ashi

Tomoe-nage

Kata-guruma

 


Dai-yonkyo (Set 4)

 

Sumi-gaeshi

Tani-otoshi

Hane-makikomi

Sukui-nage

Utsuri-goshi

O-guruma

Soto-makikomi

Uki-otoshi

 


Dai-gokyo (Set 5)

 

Osoto-guruma

Uki-waza

Yoko-wakare

Yoko-guruma

Ushiro-goshi

Ura-nage

Sumi-otoshi

Yoko-gake

  


Download Go Kyo Sheet

Go Kyo Throw Syllabus

 

Videos below will be added over the coming month

Habukareta Waza (preserved techniques from 1895 gokyo)

 

Obi Otoshi

Seoi Otoshi

Yama Arashi

Osoto Otoshi

Daki Wakare

Hikikomi Gaeshi

Tawara Gaeshi

Uchi Makikomi

 


Shinmeisho No Waza (newly accepted techniques)

 

Morote Gari

Kuchiki Taoshi

Kibisu Gaeshi

Uchi Mata Sukashi

 

Daki Age

 

Tsubame Gaeshi

 

Kouchi Gaeshi

 

Ouchi Gaeshi

 

Osoto Gaeshi

 

Harai Goshi Gaeshi

 

Uchi Mata Gaeshi

 

Hane Goshi Gaeshi

 

Kani Basami

 

Osoto Makikomi

 

Kawazu Gake

 

Harai Makikomi

 

Uchi Mata Makikomi

 

Sode Tsurikomi Goshi

Ippon Seoi-nage

Techniques banned from competition:
Daki Age
Kani Basami
Kawazu Gake

 


Most videos taken from the original compilation of 67 judo throws.

Judo: